leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
หน้าแรก
ประวัติหน่วย
รายนามผู้บังคับบัญชา
พื้นที่รับผิดชอบ
แนะนำกองร้อย
รวมข่าว
กระดานสนทนา
Linksที่น่าสนใจ
Clock Calendar
แนะนำเว็บ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
กก.ตชด.12
ร้อย ตชด.125
ร้อย ตชด.126
ร้อย ตชด.127
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
งานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
งานโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
งานกิจกรรม 5 ส.
งานพัฒนาสัมพันธ์
กิจกรรมเด่นของหน่วย
ข้าราชการตำรวจดีเด่น
ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
We have 12 guests online
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
81090078 Visitors
Werbung:
๑๐ พ.ย. ๕๕ ตรวจยึดไม้พะยูง ๑๒ ท่อน

Image
เมื่อ ๑๑๐๐๓๐ พ.ย.  ๕๕  ร้อย ฉก.ตชด.๑  จัด 
กพ.  ๑ ชุด  ประสานการปฏิบัติร่วมกับ  ชุดปฏิบัติ
การข่าว
  กก.ตชด.๑๒ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าอ่างรัตนโกสินทร์
    ได้ร่วมกันตรวจยึด
ไม้พะยูงท่อน จำนวน  ๑๒ ท่อน และไม้พะยูง
จำนวน ๑ เหลี่ยม บริเวณสระน้ำท้าย หมู่บ้าน
โคกแจง
  ม.๔  ต.ทัพเสด็จ  อ.ตาพระยา 
จ.สระแก้ว    จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำของกลาง
ทั้งหมดมาเก็บยัง
  ร้อย  ฉก.ตชด.๑   เพื่อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

๗ พ.ย. ๕๕ ต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ


เมื่อ ๐๗๑๔๒๐  พ.ย. ๕๕  พ.ต.อ.ฉัตรมงคล  พ้นัย  ผกก.ตชด.๑๒
  , พ.ต.ต.พิเชฐ  พูนชู  ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๔ , ร.ต.อ.สุชิน   โฉมเชิด  
รองฯ / รรท.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๑ พร้อมพวกรวม  ๑๘ นาย  ร่วมกับ 
พ.อ.ธราพงษ์    มะละคำ  รอง เสธฯ กกล.บูรพา  , นายยุทธนา   
นุชนารถ นายอำเอตาพระยา , นายักดี  ดุลยวิจารณ์  ผู้ช่วยนายด่าน
ศุลกากรอำเออรัญประเทศ , กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลทัพไทย 
ให้การต้อนรับ   คณะอนุกรรมาธิการศึกษานโยบายความมั่นคง 
ในคณะกรรมาธิการทหารวุฒิสา 

Read more...
๔ พ.ย.๕๕ ตรวจยึดไม้พะยูง ๕ ท่อน

Image

เมื่อ ๔ พ.ย. ๒๕๕๕   ร้อยตำรวจโทถนัดชัย  สุโรพันธ์   ผู้บังคับหมวดหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔๒  มอบหมายให้ ดาบตำรวจขจรศักดิ์  อนันตึก  รองผู้บังคับหมวด หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔๒ เป็นหัวหน้าชุด พร้อมพวกรวม นาย ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยา(ตย.) ทัพไทย และ เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอ่างรัตนโกสินทร์ ออกลาดตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้บริเวณทิศะวันออกเฉียงเหนือบ้านรัตนะ ม.๕ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 

Read more...
๒๙ ต.ค. ๕๕ พัฒนาสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา

Image

๒๙ต.ค.๕๕ พ.ต.ท.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๑๒ พ.ต.ต.พิเชฐ พูนชู ผบ.ร้อย ตชด.124 ได้ต้อนรับคณะนายทหาร ผบ. ร้อย. ฉก. ๑๐๙  บ. มะฮอสะล๊อบ  โดยมี  ร.อ.โบ๊ท  โพน ผบ.ร้อย ร.ท.กุง  สำ นาง  รอง.ผบ.  ร.ต.แยม โบรา หน.จุดตรวจมะฮอสะล๊อบ ร.ท.เงียน วุธที สน.ปทก.บึงตะกวน  ร.ต.ท.งาม เยี๊ยบ รอง. ผบ.ร้อย ตชด.มะฮอสะล๊อบ (807)

 

 

Read more...
<< Start < Previous 1 2 3 4 5 Next > End >>

ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

งานการปราบปรามอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด
งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
งานป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
งานป้องกันและปราบปรามการค้าสินค้าหลบหนีาษีศุลกากร
งานป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
งานป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt