leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow กิจกรรมเด่นของหน่วย arrow 16 ม.ค.59 ร่วมกิจกรรมวันครู
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
16 ม.ค.59 ร่วมกิจกรรมวันครู Print E-mail

Image

ร่วมกิจกรรมวันครู 2559 ณ โรงเรียนมัธยมตาพระยา

เมื่อ  16  ม.ค.๕๙  ร.ต.ท.พศิน   ปิ่นทอง  ผบ.มว.ตชด.๑๒๔๓
พร้อมกำลังพลเดินทางร่วมงานวันครู    ณ   อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนมัธยมตาพระยา ต.ตาพระยา  จ.สระแก้ว   ซึ่งจัดโดย  
กลุ่มเครือข่ายพระยา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึง
พระคุณบูรพาจารย์ , ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา  ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู
เห็นความสำคัญของครูและละลึกถึงพระคุณครู รักษาไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
โดยายในงานมีการทำบุญเลี้ยงพระ   มอบประกาศนียบัตร
เชิดชูเกียรติให้กับครูดีเด่นประจำปี  ๒๕๕๙  และจัดให้มีการ
แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของคณะครู 

Image
Image
Image
Image
Image
<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt