leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow กิจกรรมเด่นของหน่วย arrow ๒๐ พ.ย. ๕๕ ชุดควบคุมฝูงชนรับารกิจฯ
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
๒๐ พ.ย. ๕๕ ชุดควบคุมฝูงชนรับารกิจฯ Print E-mail

Image

 

เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.ต.พิเชฐ  พูนชู
ผบ.ร้อย ( สบ๒ )กก.ตชด.๑๒ ( ร้อย ตชด.๑๒๔ ) มอบ
หมายให้ ร.ต.อ.สุชิน โฉมเชิด รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๔ 
เรียกกำลังพล ชุดควบคุมฝูงชน ร้อย ตชด.๑๒๔ จำนวน 
๒๖ นาย ที่บริเวณ บก.ร้อย ร้อย ตชด.๑๒๔ ต.ตาพระยา

อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  เพื่อตรวจความพร้อมและชี้แจง
ารกิจการสนับสนุนารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากนั้น ชุดความคุมฝูงชน ร้อย ตชด.124 จึงได้เดินทาง
ไป กก.ตชด.๑๒ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้วเพื่อรับทราบ
ารกิจและปฏิบัติงานตามคำสั่งหน่วยเหนือต่อไป

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt