leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน arrow ๑๖ พ.ย. ๕๕ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
๑๖ พ.ย. ๕๕ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต Print E-mail

Image

เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.พิเชฐ พูนชู
ผบ.ร้อย (สบ๒) กก.ตชด.๑๒(ร้อย ตชด.๑๒๔) มอบ
หมายให้
ด.ต.ขจรศักดิ์  อนันตึก  รอง ผบ.มว.ตชด.
๑๒๔๒  เป็นหัวหน้าชุด พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย
เดินทางเข้าร่วมงานเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับทิมสยาม
๐๓ ตามโครงการ
ส่งเสริมกระบือไถนาและขยายผลพระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านทับทิมสยาม
๐๓ หมู่
ตำบลทัพไทย อำเอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว
โดย
มีนายยุทธนา นุชนารถ นายอำเอตาพระยา
เป็นประธาน และ พ.ต.ท.กิจต์ณศักดิ์  เกี้ยวเพ็ง
รอง ผบ.ฉก.ฯ รรท.ผบ.ฉก.ตชด.
๑๒ พร้อมทั้งหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
นักเรียน  เข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว ประมาณ ๒๔๐ คน

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

 

<Previous
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt