leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow การตัดไม้ทำลายป่า arrow ๑๐ พ.ย. ๕๕ ตรวจยึดไม้พะยูง ๑๒ ท่อน
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
๑๐ พ.ย. ๕๕ ตรวจยึดไม้พะยูง ๑๒ ท่อน Print E-mail

Image
เมื่อ ๑๑๐๐๓๐ พ.ย.  ๕๕  ร้อย ฉก.ตชด.๑  จัด 
กพ.  ๑ ชุด  ประสานการปฏิบัติร่วมกับ  ชุดปฏิบัติ
การข่าว
  กก.ตชด.๑๒ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าอ่างรัตนโกสินทร์
    ได้ร่วมกันตรวจยึด
ไม้พะยูงท่อน จำนวน  ๑๒ ท่อน และไม้พะยูง
จำนวน ๑ เหลี่ยม บริเวณสระน้ำท้าย หมู่บ้าน
โคกแจง
  ม.๔  ต.ทัพเสด็จ  อ.ตาพระยา 
จ.สระแก้ว    จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำของกลาง
ทั้งหมดมาเก็บยัง
  ร้อย  ฉก.ตชด.๑   เพื่อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt