leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow กิจกรรมเด่นของหน่วย arrow ๗ พ.ย. ๕๕ ต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
๗ พ.ย. ๕๕ ต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ Print E-mail


เมื่อ ๐๗๑๔๒๐  พ.ย. ๕๕  พ.ต.อ.ฉัตรมงคล  พ้นัย  ผกก.ตชด.๑๒
  , พ.ต.ต.พิเชฐ  พูนชู  ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๔ , ร.ต.อ.สุชิน   โฉมเชิด  
รองฯ / รรท.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.๑ พร้อมพวกรวม  ๑๘ นาย  ร่วมกับ 
พ.อ.ธราพงษ์    มะละคำ  รอง เสธฯ กกล.บูรพา  , นายยุทธนา   
นุชนารถ นายอำเอตาพระยา , นายักดี  ดุลยวิจารณ์  ผู้ช่วยนายด่าน
ศุลกากรอำเออรัญประเทศ , กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลทัพไทย 
ให้การต้อนรับ   คณะอนุกรรมาธิการศึกษานโยบายความมั่นคง 
ในคณะกรรมาธิการทหารวุฒิสา 

โดยการนำของ  นายประสงค์  อนุรักษ์   ประธานอนุกรรมาธิการฯ  พร้อมพวกรวม  ๑๒  นาย  ที่  จต.ต. ๐๓  บ้านทัพไทย  ม.๑  ต.ทัพไทย  อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว    เพื่อศึกษาสาพูมิประเทศ , รับฟังรายงานผลการปฏิบัติ และปัญหาข้อขัดข้องของประชาชนในพื้นที่  จนถึงเวลา  ๑๕.๓๐ น.  คณะฯ จึงได้เดินทางกลับ

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt