leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow งานพัฒนาสัมพันธ์ arrow ๒๙ ต.ค. ๕๕ พัฒนาสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
๒๙ ต.ค. ๕๕ พัฒนาสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา Print E-mail

Image

๒๙ต.ค.๕๕ พ.ต.ท.กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง รอง ผบ.ฉก.ตชด.๑๒ พ.ต.ต.พิเชฐ พูนชู ผบ.ร้อย ตชด.124 ได้ต้อนรับคณะนายทหาร ผบ. ร้อย. ฉก. ๑๐๙  บ. มะฮอสะล๊อบ  โดยมี  ร.อ.โบ๊ท  โพน ผบ.ร้อย ร.ท.กุง  สำ นาง  รอง.ผบ.  ร.ต.แยม โบรา หน.จุดตรวจมะฮอสะล๊อบ ร.ท.เงียน วุธที สน.ปทก.บึงตะกวน  ร.ต.ท.งาม เยี๊ยบ รอง. ผบ.ร้อย ตชด.มะฮอสะล๊อบ (807)

 

 

ร.ต.ไม โปซา ทหารประสานงาน ไทย-กัมพูชา โดยใช้ศาลา
จุดตรวจ ๐๘เป็นสถานที่ต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือเกี่ยว
กับปัญหาชายแดน ปัญหาอาชญากรรม , ปัญหาการโจรกรรม
รถยนต์-รถจักรยานยนต์, ปัญหายาเสพติด ผลการปฏิบัติเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเป็นอันเข้าใจในสถานการณ์เป็นอย่างดี

Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt