leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow การจับกุมค้ายาเสพติด arrow ๒๔ ส.ค.๕๔ จับยาบ้า ๒ เม็ด
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
๒๔ ส.ค.๕๔ จับยาบ้า ๒ เม็ด Print E-mail

.  วัน เดือน ปี ที่จับกุม      ๒๔  ส.ค. ๕๔   เวลา ๑๘.๓๐  น.
         ๒
.  ผู้จับกุม   เจ้าหน้าที่ ชปข.ร้อย ตชด. ๑๒๔ ประกอบด้วย ร.ต.ท.ศิลปชัย   เจริญนิธิโชติ  ผบ.มว.( สบ๑ ) กก.ตชด.๑๒ ( ร้อย ตชด.๑๒๔ ) หน.ชปข.ร้อย ตชด.๑๒๔ ,  ด.ต.พิเชษฐ   บุญขันธ์ , ด.ต.สายธาร    เย็นอนงค์   ด.ต.นิพล   มาแสง , ด.ต.สุระชัย   แล่นโคตร , จ.ส.ต.สิทธิ์ธานต์  เกษมสุข   ร่วมกับ   ส.บ้านทัพไทย
         ๓
.  ผู้ต้องหา      นายอนุวัตน์   วารีใส  อายุ ๑๖ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ ๗ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
          ๔.
ของกลาง
     ยาเสพติดให้โทษประเท ๑( ยาบ้า ) เม็ดสีส้มลักษณะกลมแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ ๐.๔ ซม ผิวด้านหนึ่งเรียบอีกด้านหนึ่งมีตัวอักษร wy   จำนวน    เม็ด (บรรจุอยู่ในหลอดยาดม ท่อนที่๒ จำนวน ๑ เม็ด, ท่อนที่๓ จำนวน ๑ เม็ด  )
         
๕.โดยกล่าวหาว่า  ๑.มียาเสพติดให้โทษประเท ๑ (ยาบ้า) ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมาย
               ๒.เสพสารเสพติดให้โทษประเท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย
           ๖. สถานที่จับกุม  ถนนทางเข้าหมู่บ้านโคกจาน  (พิกัดทีเอ  ๖๔๙๕๖๕)  หมู่ ๗ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

           ๗.พฤติการณ์ในการจับกุม
  เมื่อ ๒๔ส.ค. ๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. ร.ต.ท.ศิลปชัย  เจริญนิธิโชติ ผบ.มว.( สบ๑ ) รรท. ผบ.ร้อย ( สบ๒ ) กก.ตชด.๑๒ ( ร้อย ตชด.๑๒๔ ) ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษบริเวณทางเข้าบ้านโคกจาน หมู่ ๗ ต.ทัพไทย อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  จึงจัด กพ.ชุด ชปข.๑๒๔ โดยมี ร.ต.ท.ศิลปชัย เจริญนิธิโชติ ผบ.มว.(สบ๑) กก.ตชด.๑๒ (ร้อย ตชด.๑๒๔) ร่วมกับ ส.บ้านทัพไทย ร่วมกันตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ จนถึงเวลาประมาณ ๑๘.๓๐ น. เจหน้าที่ชุดจับกุมพบกลุ่มวัยรุ่นจำนวน ๓ คน รวมกลุ่มมั่วสุมกัน เจ้าหน้าที่ฯจึงได้เข้าไปตรวจสอบื ปรากฏว่าพบ  นายอนุวัตน์   วารีใส ( ทราบชื่อในายหลัง ) มีพฤติการณ์น่าสงสัย ท่าทางมีพิรุธ มีอาการคล้ายคนเสพยาเสพติด รุกรี้รุกรนจะหลบหนี เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตนขอเข้าทำการตรวจค้น ก่อนทำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ฯ ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจจนเป็นที่พอใจแล้ว จึงได้ขอทำการตรวจค้นต่อหน้าผู้ต้องหา ผลการตรวจค้นร่างกายไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด พบเพียงหลอดยาดมซึ่งผู้ต้องหาได้ใช้มือขวากำอยู่ เจ้าหน้าที่จึงขอตรวจค้นยาดมดังกล่าว ผลการตรวจค้น ปรากฏว่าพบของกลางยาบ้าบรรจุอยู่ในหลอดยาดม ท่อนที่๒ จำนวน ๑ เม็ด, ท่อนที่๓ จำนวน ๑ เม็ด ซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็นของตน และเจ้าหน้าที่ฯขอทำการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเบื้องต้นผลตรวจเป็นบวก จึงได้นำปัสสาวะส่งตรวจยืนยันที่โรงพยาบาลตาพระยา ซึ่งก็ได้ผลยืนยันเป็นบวกเช่นเดียวกัน  เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงทำบันทึกการจับกุม นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง ส.บ้านทัพไทย   เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt