leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow งานพัฒนาสัมพันธ์ arrow 18 ก.พ.54 จัดประชุมและพัฒนาสัมพันธ์
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
18 ก.พ.54 จัดประชุมและพัฒนาสัมพันธ์ Print E-mail

1. เมื่อวันที่ 18 ก.พ.54 เวลา 10.00 น.ร้อย ฉก.ตชด.1 ได้รับการประสานและจัดการประชุมพัฒนาสัมพันธ์และการร่วมมือการปฏิบัติตามแนวชายแดน ซึ่งมี กก.ตชด.12 ,กก.ตชด.21,จนท.ฝ่ายกัมพูชา เข้าร่วมประชุมหารือ โดยใช้จุดตรวจสะตะแบง ต.บันเตียร์ชมา อ.ทมอพวก จ.บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ตรงข้าม จต.ต.04 ในความรับผิดชอบของ มว.ตชด.1242  ร้อย ฉก.ตชด.1 เป็นสถานที่ประชุม
           2. กก.ตชด.12 นำโดย  พ.ต.อ.ฉัตรมงคล   พ้นัย  ผกก.ตชด.12 ,พ.ต.ท.ฐาปนนท์   หน่องพงษ์  รอง ผกก.ตชด.12 ,พ.ต.ต.ถิรเดช   เสียงเพราะ  สว.การข่าว กก.ตชด.12 ,พ.ต.ต.พิเชฐ    พูนชู  ผบ.ร้อย ตชด.124 , ร.ต.อ.ชาตรี   แก้วเบ้า  รอง ผบ.ร้อย ตชด.124 ,ร.ต.อ.จตุพร  ขันชัยูมิ รอง ผบ.ร้อย ตชด.127 ,ร.ต.อ.บุญเหลือ  คำศรี รอง สว.การข่าว ฯ,ร.ต.ท.ศิลปชัย  เจริญนิธิโชติ  ผบ.มว.ตชด.1241 , ร.ต.ต.ชัยวัฒน์   สีพิจิตร ผบ.มว.ตชด.1243, ร.ต.ต.ณรงค์ฤทธิ์    ยอดวิชา  ผบ.มว.ตชด.1242
           3. กก.ตชด.
21 นำโดย พ.ต.อ.เดชา  คำเกิด  ผกก.ตชด.21 ,พ.ต.ท.บารมี   อำไพพิศ  รอง ผกก.ตชด.21,พ.ต.ท.บุญเลื่อน  กุมาว์  ผบ.ร้อย ตชด.215
           4. จนท.ฝ่ายกัมพูชา นำโดย  พล.ต.พล  ดารา  ผบ.ทหารประจำจังหวัดบันเตียเมียนเจย ,พ.อ.ปรึก   โฮย  รอง ผบ.ทหารประจำจังหวัดบันเตียเมียนเจย ,พ.อ.อึม  สรึน รอง ผบ.ทหารประจำจังหวัดบันเตียเมียนเจย ,พ.อ.ชม  สุวัน เสธฯ ทหารประจำจังหวัดบันเตียเมียนเจย ,พ.ต.เจีย   โสณ  ผบ.กองพัน 505
           5. หัวข้อในการประชุมหารือที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
                  5.1   กก.ตชด.12
                        5.1.1  กรณีการที่มีการปิดจุดตรวจด่านตรวจจะประสานให้ทราบล่วงหน้า
                        5.1.2  หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ให้มีการประสานงานร่วมกันเป็นลำดับชั้น
           
      5.2  กก.ตชด.21
                        5.
2.1  การตรวจยึดจับกุมผู้ลักลอบตัดไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ กก.ตชด.21 จะไม่ให้กระทบหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่
                        5.
2.2  ให้ทหารกัมพูชาช่วยสกัดกั้นประชาชนไม่ให้ขึ้นไปลักลอบตัดไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ
                        5.2.3  สกัดกั้นการลักลอบนำรถยนต์ , รถจักรยานยนต์ข้ามแดน
                 
5.3 ฝ่ายกัมพูชา
                       
5.3.1  ช่วยสกัดกั้นการขึ้นไปลักลอบตัดไม้ของประชาชนชาวกัมพูชา           
                       
5.3.2  ให้มีการพูดคุยประสานการปฏิบัติในพื้นที่
จนถึงเวลา
11.30 น. จึงได้เสร็จสิ้นการประชุมและรับประทานอาหารร่วมกัน


Image
<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt