leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow การตัดไม้ทำลายป่า arrow 5 ก.พ.54 จับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า 1 คน
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
5 ก.พ.54 จับกุมผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า 1 คน Print E-mail

                 1.  วัน เดือน ปี ที่จับกุม       5 ก.พ.54 เวลา 15.10 น.
                 2. ผู้จับกุม   ร.ต.ท. ศิลปชัย  เจริญนิธิโชติ ,ด.ต.นิพล   มาแสง ,ด.ต.พิเชษฐ์   บุญขันธ์ ,ด.ต.สายธาร  เย็นอนงค์ ,ด.ต.สุระชัย  แล่นโคตร และ จ.ส.ต.สิทธิ์ธานต์  เกษมสุข ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติตาพระยา, จนท.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอ่างรัตนโกสินทร์
                 3.  ผู้ต้องหา 
นายล้วน  คำผม  อายุ  55  ปี  บ้านเลขที่  35  หมู่ที่ 5 บ้านรัตนะ  ตำบลทัพไทย อำเอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  
    
                 4.   ของกลาง ซากเม่น    จำนวน   1   ซาก  น้ำหนัก  7  กิโลกรัม, อาวุธปืนไทยประดิษฐ์(ปืนแก๊ป) จำนวน  1  กระบอก ,  เครื่องกระสุน  จำนวน  1  ชุด ,  บ่วงดักสัตว์  จำนวน  1  หลัง และ  รถจักรยาน  จำนวน 1  คัน 
                 5.  โดยกล่าวหาว่า  กระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  มาตรา  16,19 ฐาน ล่า หรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวน และมีซากสัตว์ป่าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต  และพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.2504  มาตรา  16 (3)(13)(15) ฐาน นำสัตว์ออกไป  หรือทำอันตรายแก่สัตว์  เข้าไปดำเนินกิจการใดๆเพื่อผลประโยชน์  หรือนำเครื่องมือล่าสัตว์หรืออาวุธเข้าไป  โดยไม่ได้รับอนุญาต
                 6. สถานที่จับกุม ป่าด้านทิศเหนือหมู่บ้านรัตนะ (พิกัดทีเอ.
641659) หมู่ที่ 5 ตำบลทัพไทย  อำเอตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว  ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา
                 7.  พฤติกรรมในการตรวจยึด/จับกุม  เมื่อ เมื่อ 5 ก.พ.54  เวลา 13.00 น.ว่าที่ พ.ต.ต.พิเชฐ  พูนชู ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.12(ร้อย ตชด.124) ได้จัด กพ. 1 ชป. โดยมี ร.ต.ท.ศิลปชัย  เจริญนิธิโชติ   เป็น หน.ชุด ร่วมกับ  จนท.อุทยานแห่งชาติตาพระยา, จนท.ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าอ่างรัตนโกสินทร์ ออก ลว.ตรวจปราบปรามกลุ่มผู้ลักลอบล่าสัตว์ป่า บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าตาพระยา  ตำบลทัพไทย  อำเอตาพระยา   จังหวัดสระแก้ว  ต่อมาเมื่อ 051510 ก.พ.54  ขณะ จนท.ตรวจมาถึงบริเวณดังกล่าวพบชายคนหนึ่งกำลังปั่นจักรยานออกจากป่า  คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้นชายคนดังกล่าว  ตรวจพบ ซากเม่น จำนวน 1 ซาก อาวุธปืนไทยประดิษฐ์(ปืนแก๊ป) พร้อมเครื่องกระสุน  จำนวน 1 กระบอก บ่วงดักสัตว์ จำนวน 1 หลัง จักรยาน จำนวน 1 คัน และถามชื่อทราบว่า นายล้วน  คำผม  อายุ  55  ปี  บ้านเลขที่  35  หมู่ที่ 5 บ้านรัตนะ  ตำบลทัพไทย อำเอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  จนท.จึงได้จับกุม และทำบันทึกการจับกุม นำส่ง พงส.ส.บ้านทัพไทย  ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt