leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow การตัดไม้ทำลายป่า arrow 17 ธ.ค.53 จับกุม/ตรวจยึดไม้แปรรูป 4 ครั้ง
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
17 ธ.ค.53 จับกุม/ตรวจยึดไม้แปรรูป 4 ครั้ง Print E-mail
Article Index
17 ธ.ค.53 จับกุม/ตรวจยึดไม้แปรรูป 4 ครั้ง
Page 2
Page 3
Page 4
               1.  วัน เดือน ปี ที่จับกุม   17 ธ.ค.53 เวลา 10.00 น.
               2
. ผู้จับกุม   ร.ต.ท. ศิลปชัย  เจริญนิธิโชติ ,ด.ต.นิพล   มาแสง ,ด.ต.พิเชษฐ์   บุญขันธ์ ,ด.ต.สายธาร  เย็นอนงค์ ,ด.ต.สุระชัย  แล่นโคตร และ จ.ส.ต.สิทธิ์ธานต์  เกษมสุข ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติตาพระยา, เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่  เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ดงเค็ง)  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร. 5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215   
               3.  ผู้ต้องหา
  3.1 นางผัด   บุญประกอบ  อายุ  59  ปี อยู่บ้านเลขที่ 216 หมู่ที่ 3 บ.หนองเสม็ด ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 
               4.   ของกลาง     
                   4.1  ไม้ตะเคียนหินแปรรูป  จำนวน  65 แผ่น ปริมาตร 1.98  ลูกบาศก์เมตร
                   4.2  ไม้มะค่าแต้แปรรูป  จำนวน 4 แผ่น  ปริมาตร 0.20  ลูกบาศก์เมตร  รวมค่าเสียหายของรัฐประมาณ 30,000  บาท  ค่าาคหลวง  348.80  บาท        
               
5.  โดยกล่าวหาว่า  กระทำผิดกฎหมายตาม 
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  มาตรา 48,73 ฐานร่วมกัน มีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองเกินปริมาตร  0.20  ลูกบาศก์เมตร ายในเขตควบคุมแปรรูปไม้ โดยไม่ได้รับอนุญาต    
                6. สถานที่จับกุม บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด  ตำบลลำนางรอง  อำเอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

                7.  พฤติกรรมในการตรวจยึด/จับกุม  เมื่อ 17 ธ.ค.53 เวลา 09.00 น.  ว่าที่ พ.ต.ต.พิเชฐ  พูนชู ผบ.ร้อย(สบ2)กก.ตชด.12(ร้อย ตชด.124) ได้จัด กพ. 1 ชป. โดยมี ร.ต.ท.ศิลปชัย  เจริญนิธิโชติ   เป็น หน.ชุด ร่วมกับ จนท.อุทยานแห่งชาติตาพระยา, เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่  เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ นม.1 (ดงเค็ง)  เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ บร. 5 และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 215 ได้ร่วมกันตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด  ตำบลลำนางรอง  อำเอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นบ้านของนายนวล  นากนวล ตามหมายค้นศาลจังหวัดนางรอง   คดีหมายเลขดำที่ ค.55/2553  ลงวันที่  16 ธันวาคม   2553  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 (บ้านหนองเสม็ด) ตำบลลำนางรอง  อำเอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์  เพื่อเข้าตรวจค้นบริเวณบ้านหลังดังกล่าว ขณะเข้าดำเนินการเข้าตรวจค้นพบนางผัด บุญประกอบ อายุ 59 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่  216 หมู่ที่  3 (บ้านหนองเสม็ด) ตำบลลำนางรอง  อำเอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์    ซึ่งเป็นรรยาของนายนวล  นากนวล  โดยเจ้าหน้าที่ได้แสดงหมายค้นดังกล่าว และแจ้งให้นางผัดฯ ทราบถึงการเข้าตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้  และได้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น ขณะดำเนินการตรวจค้น นางผัดฯ ให้การว่านายนวลฯ  ไม่อยู่บ้านออกไปไร่
ผลการตรวจค้นพบไม้ตะเคียนหินแปรรูป  จำนวน 65  แผ่น และไม้มะค่าแต้แปรรูป  จำนวน  4  แผ่น จากตรวจสอบที่หน้าตัดของไม้ปรากฏว่าไม่พบรูปรอยดวงตราใดๆ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ประทับไว้แต่อย่างใด  ลักษณะเป็นไม้ถูกแปรรูปใหม่ๆ ซึ่งไม้ยังสดอยู่   จนท.จึงทำการตรวจยึดและจับกุมตัวนางผัด บุญประกอบ แล้วทำบันทึกการจับกุมนำส่ง ส.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ ดำเนินคดีตาม ปจว.ข้อที่ 8  คดีอาญาที่  364/53 ,บัญชียึดทรัพย์ที่ 286/53 ลง  17 ธ.ค.53 มี พ.ต.ท.สุวัส  ป้องจิตใส  เป็นร้อยเวรเจ้าของคดี


<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt