leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow การจับกุมหลบหนีเข้าเมือง arrow 2 ธ.ค.53 จับกุมชาวกัมพูชา 29 คน
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
2 ธ.ค.53 จับกุมชาวกัมพูชา 29 คน Print E-mail
            1.  วัน เดือน ปี ที่จับกุม    2  ธ.ค. 53 เวลา 05.30 น.
            2. ผู้จับกุม      ร.ต.อ. ชาตรี  แก้วเบ้า ผบ.มว.(สบ)รรท.ผบ.ร้อย( สบ2) กก.ตชด.12 (ร้อย ตชด.124) ,   ร.ต.ท.ศิลปชัย   เจริญนิธิโชติ , ด.ต.พิเชฐ   บุญขันธ์ , ด.ต.นิพล   มาแสง , ด.ต.สุระชัย  แล่นโคตร , ด.ต.สายธาร  เย็นอนงค์ , จ.ส.ต.สิทธิ์ธานต์   เกษมสุข
             3.  ผู้ต้องหา
   ชาวกัมพูชา ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง จำนวน  29  คน  - ชาวกัมพูชาทั้งหมดอาศัยอยู่ที่ ต.สระวาง  อ.สวายจีก จ.บันเตียเมียนเจย
            
4.   ของกลาง     - ไม่มี
             5.  โดยกล่าวหาว่า   ลักลอบเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
             6. สถานที่จับกุม      บริเวณชายป่าด้านทิศเหนือ หมู่บ้านโคกกราด ( พิกัดทีเอ 507523 )  ม. 8 ต.ทัพราช   อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว

             7.  พฤติกรรมในการจับกุม  เมื่อ  1 ธ.ค. 53 เวลา 18.00 น. ร.ต.อ. ชาตรี   แก้วเบ้า  ผบ.มว.( สบ1) รรท.ผบ.ร้อย ( สบ2) กก.ตชด.12 ( ร้อย ตชด.124 )ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว แจ้งว่ามีชาวกัมพูชาหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรและอยู่อาศัยอยู่ที่ บริเวณชายป่าด้านทิศเหนือ หมู่บ้านโคกกราด ม. 8 ต.ทัพราช   อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว   ร.ต.อ.ชาตรีฯ  มอบหมายให้ ร.ต.ท.ศิลปชัย  เจริญนิธิโชติ ผบ.มว.(สบ1) กก.ตชด.12 (ร้อย ตชด.124) เป็น หน.ชุด พร้อม กพ.ชุด ชปข. ร้อย ตชด.124  ออกทำการตรวจค้น/ พิสูจน์ทราบ ในบริเวณที่ได้รับแจ้ง   จนถึง ( วันที่ 2 ธ.ค. 53 ) เวลาประมาณ  05.30  น. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมฯ พบชาวกัมพูชา อาศัยอยู่ที่บริเวณดังกล่าว  ชุดจับกุมจึงได้แสดงตนเป็นเจ้าหน้าที่ เพื่อทำการจับกุม / ตรวจค้น ชาวกัมพูชาดังกล่าว สามารถจับกุมชาวกัมพูชา จำนวน   29  คน    ( เป็นชาย  14 คน หญิง  15  คน ) จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอื่น ชาวกัมพูชาดังกล่าวยอมรับว่าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อขายแรงงาน ต่อมา จนท.ชุดจับกุมจึงได้ทำบันทึกการจับกุม พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นให้ทราบ และทำการผลักดันออกนอกประเทศที่บริเวณจุดผ่อนปรนช่องตาพระยา       ( จต.ต.21 )  อ.ตาพระยา  จ. สระแก้ว
<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt