leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow งานพัฒนาสัมพันธ์ arrow 15 พ.ค.53 ประชุมร่วมกับ จนท.ฝ่าย กพช.
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
15 พ.ค.53 ประชุมร่วมกับ จนท.ฝ่าย กพช. Print E-mail

- เมื่อวันที่ 15 พ.ค.53 เวลา 10.00 น. ร้อย ฉก.ตชด.1 ได้รับการประสานขอประชุมเพื่อขอความร่วมมือและเป็นแนวทางการปฏิบัติตามแนวชายแดนและพัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณจุดตรวจช่องตาโลกของฝ่ายกัมพูชา  บ้านทนวง ต.บันเตียชมา อ.ทมอพวก  จ.บันเตียเมียนเจย (ตรงข้าม จต.ต.02)  จนท.ฝ่ายไทย นำโดย  พ.ต.ต.ูมิชาย   พันธ์กล้า  ผบ.ร้อย ตชด.127 ,ร.ต.อ.พิเชฐ    พูนชู   ผบ.ร้อย ตชด.124 ,ร.ต.อ.จตุพร   ขันชัยูมิ  รอง ผบ.ร้อย ตชด.127 ,ร.ต.ท.ไพฑูรย์   นพฤทธิ์  ผบ.มว.ตชด.1242 / รรท.ผบ.ร้อย ฉก.ตชด.1  พร้อมกำลังพลรวม  11 นาย   จนท.ฝ่ายกัมพูชา นำโดย พล.ต.พล  ดารา  พร้อมพวกรวม 5 นาย  และ จนท.ฝ่ายปกครองของไทย มีนายวัชรินทร์  โพธิ์แก้ว  กำนันตำบลทัพไทย,นายองอาจ  แสนกล้า  ผญบ.ทับทิมสยาม 03  เข้าร่วมประชุมด้วย โดยหัวข้อในการร่วมประชุมหารือ มีดังนี้

1.1. การกระชับความสัมพันธ์ตามแนวชายแดน

1.2  กรณีการเข้ามาทำกินในพื้นที่ทับซ้อน

1.3  การให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหลักเขต

             - ผลการประชุมและหารือเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายจะนำเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป จนถึงเวลา 11.30 น. จึงได้เสร็จสิ้นการประชุม


Image

Image

Image

Image
<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt