leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow สินค้าหลบหนีาษีศุลกากร arrow 24 ธ.ค.51 ตรวจยึดบุุหรีี่ปลอม 500 ซอง
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
24 ธ.ค.51 ตรวจยึดบุุหรีี่ปลอม 500 ซอง Print E-mail

1.  วัน เดือน ปี ที่ตรวจยึด       24 ธ.ค. 51เวลา 05.00 น.
            2.  ผู้ตรวจยึด   ...ฐาปนนท์   หน่องพงษ์, ร.ต.อ.ชูเกียรติ  สุขประเสริฐ , ด.ต. สุรทิน     อินทร์น้อย , ด.ต.กิตติพงษ์   รวมตะคุ , ด.ต.สมาร์ท  หอยตะคุ , ด.ต.บรรจง  จิตรพัฒน์ , ด.ต.รุ่งศักดิ์  สาระพันธ์ , ด.ต. พิเชษฐ์  บุญขันธ์ , จ.ส.ต.โกเมน   ทวีเลิศ  , ส.ต.อ.สิทธิ์ธานต์    เกษมสุข , ส.ต.ท.เกียรติมนัส  ยวงสะอาดธนา  ร่วมกับ ส.บ้านทัพไทย
            3.  ผู้ต้องหา
  ไม่มี
           
4.ของกลาง -บุหรี่ ( ที่ยังไม่ได้ติดอากรแสตมป์สรรพสามิต ) ยี่ห้อกรองทิพย์ 90 จำนวน    50 แท่ง ๆ ละ 10 ซอง ซองละ  20  มวน ( รวม  500  ซอง )   ราคาประมาณ  20,000 บาท
            5.  โดยกล่าวหาว่า   ไม่มี
            6. สถานที่ตรวจยึด บริเวณรอยต่อ จต.ต. 14
 จต.ต. 15 บ.ร่มไทร ม.9 ต.ทัพเสด็จ    อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
            7. พฤติการณ์ในการตรวจยึด   เมื่อ 23 ธ.ค. 51 เวลา 17.00 น.พ.ต.ท.ฐาปนนท์ หน่องพงษ์ ผบ.ร้อย (สบ2) ร้อย ตชด.124 ได้รับแจ้งจากสายลับว่า จะมีกลุ่มผู้ลักลอบนำบุหรี่ (ที่ยังไม่ได้ติดอากรแสตมป์สรรพสามิต)  จากประเทศกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ บ.ร่มไทร ม.9 ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว    พ.ต.ท.ฐาปนนท์ฯ จึงได้ จัด กพ. 1 ชป. มอบหมายให้ ร.ต.อ.ชูเกียรติ   สุขประเสริฐ  เป็น หน. ชุด  พร้อม กพ. ชุด ชปข. ร้อย ตชด. 124 จำนวน  4 นาย  ,  กพ.มว.ตชด.1244 จำนวน  6  นาย, จนท.ส.บ้านทัพไทย  ออก ลว.ดักซุ่มตามเส้นทาง  รอยต่อระหว่าง จต.ต.14 จต.ต. 15  บ.ร่มไทร  ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จนถึงเวลา   05.00  น. จนท.ชุดตรวจยึด ได้พบชาย  1  คน กำลังแบกลังมาตามเส้นทาง     มุ่งหน้าไปยังบ้านร่มไทรฯ ตรงมายัง จนท.ชุดตรวจยึดดักซุ่มอยู่ ท่าทางมีพิรุธ จนท.จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ   เพื่อขอทำการตรวจสอบ แต่ชายคนดังกล่าวเมื่อเห็น จนท.ชุดตรวจยึด  ได้ทิ้งลังวิ่งหลบหนีไป จนท.ชุดตรวจยึดจึงได้เข้าตรวจสอบ ผลการตรวจสอบพบลังกระดาษ จำนวน 1 ลัง ายในบรรจุ บุหรี่ ( ที่ยังไม่ได้ติดอากรแสตมป์สรรพสามิต ) ยี่ห้อกรองทิพย์  จำนวน    50 แท่ง ๆ ละ 10 ซอง ซองละ  20  มวน ( รวม  500  ซอง )  จนท.ชุดตรวจยึดจึงได้ทำบันทึกการตรวจยึด  พร้อมนำของกลาง นำส่ง ส.บ้านทัพไทย  เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

<Previous   Next>
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt