leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ arrow กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ arrow โครงการเสาธง 5 นาที
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
โครงการเสาธง 5 นาที Print E-mail
Article Index
โครงการเสาธง 5 นาที
Page 2
Page 3
ข้อความเพื่อถวายในหลวง หัวข้อ เรารักในหลวง
หนูจะทำความดีถวายแด่ในหลวง
ด.ญ.ชนาพร อุเรืองรัมย์

หนูขอให้พ่อหลวงครองราชย์ไปนานๆ
ด.ญ.ศัญชนี บุญคุ้ม

รักในหลวงห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านยาเสพติด คนเสพจะต้องเข้าคุก ส่วนคนขายต้องประหารชีวิต
ด.ช.วีรวัฒน์  บุญมาก

รักในหลวงห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านยาเสพติด คนเสพจะต้องถึงตาย ส่วนคนขายต้องประหารชีวิต
ด.ช.ธนายุต  ชุมพร


ขอให้พระองค์ครองราชย์ให้นานๆ อยากให้พระองค์ท่านมีสุขาพแข็งแรง

ด.ช.เบย  มะลิซ้อน


พสกนิกรชาวไทยร่วมใจถวายพ่อหลวงแผ่นดิน

ด.ญ.ผกามาศ  แสนกล้า


หนูจะทำความดีเพื่อในหลวง พสกนิกรพร้อมใจถวายในหลวง

ด.ญ.ผริตา  อาจไธสง


จากนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแจง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
<Previous
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt