leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0
Werbung:
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
๑๙พ.ย.๕๕ตรวจความพร้อมชุดควบคุมฝูงช Print E-mail

Image

 

เมื่อ ๑๙ พ.ย. ๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.ต.พิเชฐ  พูนชู
ผบ.ร้อย ( สบ๒ )กก.ตชด.๑๒ ( ร้อย ตชด.๑๒๔ ) 
มอบ
หมายให้ ร.ต.อ.สุชิน โฉมเชิด รอง ผบ.ร้อย ตชด.๑๒๔
เรียกกำลังพล ชุดควบคุมฝูงชน ร้อย ตชด.
๑๒๔ จำนวน
๒๖ นาย ที่บริเวณ บก.ร้อย ร้อย ตชด.๑๒๔ ต.ตาพระยา

อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว  เพื่อตรวจความพร้อมและชี้แจง
ารกิจในการสนับสนุนารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

Read more...
๑๖ พ.ย. ๕๕ ร่วมเกี่ยวข้าวแปลงนาสาธิต Print E-mail

Image

เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.พิเชฐ พูนชู
ผบ.ร้อย (สบ๒) กก.ตชด.๑๒(ร้อย ตชด.๑๒๔) มอบ
หมายให้
ด.ต.ขจรศักดิ์  อนันตึก  รอง ผบ.มว.ตชด.
๑๒๔๒  เป็นหัวหน้าชุด พร้อมพวกรวม ๑๐ นาย
เดินทางเข้าร่วมงานเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทับทิมสยาม
๐๓ ตามโครงการ
ส่งเสริมกระบือไถนาและขยายผลพระราชดำริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ในหมู่บ้านทับทิมสยาม
๐๓ หมู่
ตำบลทัพไทย อำเอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว
โดย
มีนายยุทธนา นุชนารถ นายอำเอตาพระยา
เป็นประธาน และ พ.ต.ท.กิจต์ณศักดิ์  เกี้ยวเพ็ง
รอง ผบ.ฉก.ฯ รรท.ผบ.ฉก.ตชด.
๑๒ พร้อมทั้งหัวหน้า
ส่วนราชการในพื้นที่  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
นักเรียน  เข้าร่วมใน
กิจกรรมดังกล่าว ประมาณ ๒๔๐ คน

 

 

Read more...
๑๕ พ.ย. ๕๕ ตรวจยึดไม้พะยูง 3 ท่อน Print E-mail

Image

เมื่อ   ๑๔ พ.ย. ๕๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. พ.ต.ต.พิเชฐ  พูนชู
 ผบ.ร้อย(สบ๒)กก.ตชด.๑๒(ร้อย ตชด.๑๒๔)จัดกำลังพล
หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔๒ มี ด.ต.ขจรศักดิ์
อนันตึก  รองผู้บังคับหมวด หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่
๑๒๔๒  เป็น  หัวหน้าชุด ร่วมกับ  เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์
อุทยานแห่งชาติตาพระยา(ตย.๑) ทัพไทย และ เจ้าหน้าที่
ฐานปฎิบัติการป้องกันรักษาป่าอ่างรัตนโกสินธุ์ ออกลาด
ตระเวนป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า บริเวณทิศเหนือ
บ้านโคกปราสาท หมู่ ๔  ต.ทัพไทย  อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
จนกระทั่งถึงวันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๕ เวลา ๐๐.๓๐ น.
ชุดลาดตระเวนร่วมได้พบชายกลุ่มหนึ่งกำลังเคลื่อนย้ายไม้
โดยใช้รถล้อเข็น  เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อทำการจับกุม
 แต่กลุ่มชายดังกล่าวจึงได้พากันวิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่
สามารถตรวจยึดรถล้อเข็นได้จำนวน ๑ คู่ บรรทุกไม้พะยูง
จำนวน ๓ ท่อน เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการบันทึกตรวจยึด
ไม้พะยูงและบัญชีของกลางส่ง ส.บ้านทัพไทย
ส่วนไม้พะยูงและรถล้อเข็น เจ้าหน้าที่นำมาเก็บรักษาไว้
ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติตาพระยา(ตย.๑)ทัพไทย.

๑๓ พ.ย. ๕๕ จับผู้ต้องหาครอบครองยาเสพ Print E-mail

Image

เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๕๕ พ.ต.ต.พิเชฐ พูนชู ผบ.ร้อย(สบ๒)
กก.ตชด.๑๒(ร้อย ตชด.๑๒๔) จัดกำลังพลชุดการข่าว
ร้อย ตชด.๑๒๔ ร่วมกับ ส.ตาพระยา รับแจ้งจากแหล่ง
ข่าวแจ้งว่ามีการลักลอบมั่วสุมเสพยาบ้าที่บ้านเลขที่ 
๔๐๐ ม.๒ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว จึงได้
เดินทางไปตรวจสอบ พบนายอิทธิพล วงชาลี
(ทราบชื่อในายหลัง) อายุ ๒๘ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่
๔๐๐ ม.๒ ต.โคคลาน อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ยืนอยู่ที่
หน้าบ้าน เมื่อนายอิทธิพลฯ เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้
วิ่งเข้าไปในบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงวิ่งไล่ติดตามโดย
กระชั้นชิดและเห็นนายอิทธิพลฯโยนสิ่งของบางอย่าง 
ออกจากมือด้านขวาเข้าไปในตู้เสื้อผ้า เมื่อเจ้าหน้าที่
ควบคุมตัวนายอิทธิพลฯได้แล้วจึงได้นำตัวมาตรวจ
สอบสิ่งที่โยนเข้าไป ปรากฏว่าเป็นขวดแก้วพันทับ
ด้วยผ้าเทปพันสายไฟสีดำ เมื่อตรวจสอบข้างในพบ
ยาบ้า ๖ เม็ด นายอิทธิพลยอมรับว่ายาบ้าดังกล่าวเป็น
ของตนที่ซื้อมาไว้เพื่อเสพฯ เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้
นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางทำบันทึกการจับกุม 

ส่ง ส.ตาพระยา ต่อไป
๑๐ พ.ย. ๕๕ ตรวจยึดไม้พะยูง ๑๒ ท่อน Print E-mail

Image
เมื่อ ๑๑๐๐๓๐ พ.ย.  ๕๕  ร้อย ฉก.ตชด.๑  จัด 
กพ.  ๑ ชุด  ประสานการปฏิบัติร่วมกับ  ชุดปฏิบัติ
การข่าว
  กก.ตชด.๑๒ และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกัน
รักษาป่าอ่างรัตนโกสินทร์
    ได้ร่วมกันตรวจยึด
ไม้พะยูงท่อน จำนวน  ๑๒ ท่อน และไม้พะยูง
จำนวน ๑ เหลี่ยม บริเวณสระน้ำท้าย หมู่บ้าน
โคกแจง
  ม.๔  ต.ทัพเสด็จ  อ.ตาพระยา 
จ.สระแก้ว    จากนั้น เจ้าหน้าที่ได้นำของกลาง
ทั้งหมดมาเก็บยัง
  ร้อย  ฉก.ตชด.๑   เพื่อประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 27 of 418
ผู้บังคับกองร้อย
Image
  
พันตำรวจโท พิเชฐ  พูนชู

.ผู้บังคับกองร้อย.

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๒๔

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
Erfurt live leer
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt